In het basispakket van de zorgverzekeraar zit 3 uur dieetadvies. Gemiddeld zal het op 3 consulten uitkomen. Hieronder valt zowel direct cliëntencontact op het spreekuur als het samenstellen van de individueel dieetadvies in indirecte tijd. Uitbreiding van het aantal consulten kan altijd, maar of u daar vergoeding voor krijgt is per zorgverzekeraar anders. Dieetbehandeling valt onder het eigen risico.

Ben je jonger dan 18 jaar of heb je Diabetes, Astma, COPD of CVRM? Dan valt dieetbehandeling niet onder je eigen risico.

Wat breng ik in rekening bij de zorgverzekeraar?

De tarieven van dietist worden jaarlijks bepaald door de zorgverzekeraars. Tarief in 2024 is € 65,4 – € 76,80 per uur, het verschilt per verzekeraar. Wat wordt gedeclareerd: individueel consult + tijd besteedt aan dieetadvies, telefonisch consult, tussentijdse begeleiding.

Behandeltijd wordt afgerond in kwartieren. In 2024 wordt de tijd van consult gesplitst in delen (consult+ dieetadvies) gedeclareerd. In totaal komt het uit op 6 kwartier voor intake en 3 kwartier voor vervolgconsult.

Tarief van praktijk in 2024 is € 16,50 per kwartier

Intake consult (60 minuten) en individueel dieetadvies € 115,20

Vervolgconsult (30 minuten) en begeleiding € 57,60

Ketenzorg (diabetes mellitus 2, COPD, astma, hart- en vaatziektes) gaat niet ten koste van eigen risico en worden 100% vergoedt. Hiervoor is digitale VipLive verwijzing van praktijkondersteuner huisarts nodig. Ketenzorg wordt gedeclareerd vanaf de datum van verwijzing. In het geval van afgewezen declaraties vanuit de ketenzorg (bijvoorbeeld door onjuiste verwijzing) worden consulten bij uw verzekering ingediend.

Afspraak verzetten?

Het kan natuurlijk gebeuren dat een afspraak net niet handig uitkomt. Wil je deze dan wel 24 uur van tevoren verzetten? Dan kan ik iemand anders nog blij maken met de vrijgekomen plek. Als je niet komt zonder berichtje moet ik de gereserveerde tijd wel in rekening brengen.

Bijzondere ziektekosten?

Dan kom je misschien in aanmerking voor een tegemoetkoming van de belastingdienst.

Lees meer over de tegemoetkoming bijzondere ziektekosten: